Grzyb, Urszula. 2008. „Centra Transferu Technologii Jako Czynnik Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy”. Przedsiębiorczość - Edukacja 4 (styczeń):70-74. https://doi.org/10.24917/20833296.4.5.