Janczewska, Danuta. 2009. „Wykorzystanie Strategii Innowacyjnych Opartych Na kształtowaniu społeczeństwa Informacyjnego W Procesie Poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – Na przykładzie przedsiębiorstw Z Grupy MŚP Z branży przemysłu Metalowego”. Przedsiębiorczość - Edukacja 5 (styczeń):155-64. https://doi.org/10.24917/20833296.5.13.