Sowislok, Krystian. 2009. „Przedsiębiorczość, innowacyjność – społeczeństwo Informacyjne Czy: Społeczeństwo Informacyjne – przedsiębiorczość I innowacyjność?”. Przedsiębiorczość - Edukacja 5 (styczeń):83-85. https://doi.org/10.24917/20833296.5.7.