Kraska, Ewa, i Janusz Kot. 2015. „Wybrane Aspekty innowacyjności przedsiębiorstw Zlokalizowanych W Klastrach województwa świętokrzyskiego”. Przedsiębiorczość - Edukacja 11 (wrzesień):261-73. https://doi.org/10.24917/20833296.11.19.