--------------. PART III. Źródła finansowe działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, v. 7, 19 luty 2013.