Zioło, Z., & Kilar, W. (2022). Introduction. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2). Pobrano z https://p-e.up.krakow.pl/article/view/9667