Zdun, M. (2022). Etos innowacyjności jako kategoria wielowymiarowa i stanowiąca wyzwanie dla współczesnej edukacji do przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1), 7–17. https://doi.org/10.24917/20833296.181.1