BrambertP., & KiniorskaI. (2019). Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności regionu świętokrzyskiego. Przykład klastra Grono Targowe Kielce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 227–247. https://doi.org/10.24917/20833296.152.16