Ożdżyński, Z. (2008). Etyka i edukacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 310–318. https://doi.org/10.24917/20833296.4.31