Janczewska, D. (2008). Wzrost innowacyjnoœści przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczośœci w gospodarce opartej na wiedzy – na przykładzie branży cukierniczej w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 137–145. https://doi.org/10.24917/20833296.4.13