Dorocki, S., & Jenner, B. (2009). Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 188–197. https://doi.org/10.24917/20833296.5.17