-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2013). PART I. Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5. Pobrano z https://p-e.up.krakow.pl/article/view/431