Andrzejczyk, A. (2016). Metody badań edukacji przedsiębiorczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 352–363. https://doi.org/10.24917/20833296.12.26