Warcholik, W. (2015). Perły Małopolski – impreza biegowa jako okoliczność do rozwoju przedsiębiorczości w obrębie i sąsiedztwie obszarów chronionych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 327–338. https://doi.org/10.24917/20833296.11.25