-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2013). Part I. Kształtowanie przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6. Pobrano z https://p-e.up.krakow.pl/article/view/272