ZiołoZ., & RachwałT. (2010). Introduction. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6. https://doi.org/10.24917/271