ZiołoZ., & RachwałT. (2010). Introduction. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6. Pobrano z https://p-e.up.krakow.pl/article/view/271