P-E, . (2010). Przedsiebiorczość w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6. Pobrano z https://p-e.up.krakow.pl/article/view/269