--------------. (2013). PART III. Źródła finansowe działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7. https://doi.org/10.24917/189