SzymańskaA. I. (2012). Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 360-372. https://doi.org/10.24917/133