-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2013). PART III. Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w okresie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9. Pobrano z https://p-e.up.krakow.pl/article/view/1329