Janczewska, D. (2012). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa uczącego się na przykładzie sektora MŚP. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 348–359. https://doi.org/10.24917/20833296.8.25