JanczewskaD. (2013). Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 112-122. https://doi.org/10.24917/1315