(1)
DorockiS. Stacja Narciarska „Wierchomla” – Lokalny ośrodek Aktywizacji Gospodarczej,. PE 2007, 3, 81-87.