(1)
MakiełaZ. Przedsiębiorczość W Polsce W układzie Regionalnym. PE 2007, 3, 18-23.