(1)
BrambertP.; KiniorskaI. Znaczenie Funduszy Unijnych Dla Rozwoju przedsiębiorczości I innowacyjności Regionu świętokrzyskiego. Przykład Klastra Grono Targowe Kielce. PE 2019, 15, 227–247.