(1)
Janczewska, D. Wzrost innowacyjnoœści przedsiębiorstwa Jako Przejaw przedsiębiorczośœci W Gospodarce Opartej Na Wiedzy – Na przykładzie branży Cukierniczej W Polsce. PE 2008, 4, 137-145.