(1)
Dorocki, S.; Jenner, B. Wpływ wielkości nakładów Inwestycyjnych W Sektorze B+R Na Regionalne zróżnicowanie Tempa Rozwoju Francji. PE 2009, 5, 188-197.