(1)
Sowislok, K. Przedsiębiorczość, innowacyjność – społeczeństwo Informacyjne Czy: Społeczeństwo Informacyjne – przedsiębiorczość I innowacyjność?. PE 2009, 5, 83-85.