(1)
--------------. Uwarunkowania Rozwoju Postaw przedsińôbiorczych W Procesie Edukacyjnym. PE 2016, 12.