(1)
StrojnyJ. Wielowymiarowa Analiza porównawcza województw: Podkarpackiego I małopolskiego. P-E 2016, 12, 68-84.