(1)
StrojnyJ. Wielowymiarowa Analiza porównawcza województw: Podkarpackiego I małopolskiego. PE 2016, 12, 68-84.