(1)
DorockiS. Rola przedsiębiorczości W Gospodarce Opartej Na Wiedzy. PE 2008, 4.