(1)
Kraska, E.; Kot, J. Wybrane Aspekty innowacyjności przedsiębiorstw Zlokalizowanych W Klastrach województwa świętokrzyskiego. PE 2015, 11, 261-273.