(1)
--------------. PART III. Źródła Finansowe działalności przedsiębiorstw. PE 2013, 7.