(1)
JanczewskaD. Znaczenie zarządzania Marketingowo-Logistycznego W kształtowaniu Postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie Regionalne. PE 2014, 10, 85-93.