(1)
JanczewskaD. Zachowania Organizacyjne mikroprzedsińôbiorstw W Warunkach Kryzysu. PE 2013, 9, 112-122.