(1)
Żukowski, P. Podstawy Budowy Modelu Dynamiki Systemu zarządzania Oraz Jego Symulacja W Organizacji Gospodarczej (na Podstawie Metodologii Dynamiki systemów J.W. Forrestera). PE 2012, 8, 331-347.