(1)
ChoinkowskaE. Budowanie Postaw przedsiębiorczych W Pracy Pedagogicznej Przez oddziaƂywanie Psychologiczne. PE 2012, 8, 127-136.