(1)
ZiołoZ. Miejsce przedsiębiorczości W Edukacji. PE 2012, 8, 10-23.