[1]
Grzyb, U. 2008. Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja. 4, (sty. 2008), 70–74. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.4.5.