[1]
Dorocki, S. i Jenner, B. 2009. Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja. 5, (sty. 2009), 188–197. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.5.17.