[1]
Janczewska, D. 2009. Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – na przykładzie przedsiębiorstw z grupy MŚP z branży przemysłu metalowego. Przedsiębiorczość - Edukacja. 5, (sty. 2009), 155–164. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.5.13.