[1]
StrojnyJ. 2016. Wielowymiarowa analiza porównawcza województw: podkarpackiego i małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja. 12, (wrz. 2016), 68-84. DOI:https://doi.org/10.24917/3137.