[1]
-, .-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 2015. Przedsiębiorczość w rozwoju układów przestrzennych. Przedsiębiorczość - Edukacja. 11, (wrz. 2015), 7. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.11.1.