[1]
-, .-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 2013. Part I. Kształtowanie przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja. 6, (luty 2013).