[1]
Żukowski, P. 2012. Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej (na podstawie metodologii dynamiki systemów J.W. Forrestera). Przedsiębiorczość - Edukacja. 8, (sty. 2012), 331–347. DOI:https://doi.org/10.24917/20833296.8.24.