Kształtowanie relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstwa monopolistycznego Totalizator Sportowy

Autor

  • Ludmiła Walaszczyk Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
  • Agata Karaś Akademia Handlowa Nauk Stosowanych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.182.8

Słowa kluczowe:

Totalizator Sportowy, przedsiębiorstwo monopolistyczne, relacje z klientem, zaufanie

Abstrakt

Współczesne dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga od przedsiębiorstw kształtowania długoterminowych relacji z klientem dopasowanych do jego potrzeb (Burnett, 2002). Istota relacji opiera się na wzajemnym wywiązywaniu się z podjętych zobowiązań oraz na zaufaniu. Zaufanie jest nieodłączną cechą zwłaszcza trwałych relacji. Celem pracy jest analiza sposobów kształtowania relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstwa monopolistycznego Totalizator Sportowy. Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy są: przegląd literatury, analiza dokumentów oraz sondaż diagnostyczny. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie (w ograniczonym zakresie), że relacje przedsiębiorstwa Totalizator Sportowy z klientami stanowią fundament działalności firmy i opierają się na zaufaniu wypracowanym przez wiele lat funkcjonowania przedsiębiorstwa na ryku. Ponadto zidentyfikowano działania podejmowane przez przedsiębiorstwo, aby relacje z klientem miały charakter długoterminowy. Wskazano tu przede wszystkim na: sukcesywne wprowadzanie nowych produktów na rynek (gier), wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego korzystanie z produktów w formie online, posiadanie odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa, prowadzenie działalności społecznej i dobroczynnej, informowanie klientów o ryzyku związanym z uczestnictwem w oferowanych grach, ciągłe budowanie zaufania do firmy poprzez doskonalenie standardów obsługi klienta czy jawność danych na temat spółki.

Biogramy autorów

Ludmiła Walaszczyk - Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Ludmiła Walaszczyk, adiunkt w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Kierownik Grupy Badawczej Zarządzania Behawioralnego w Innowacyjności. W 2015 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zaangażowana w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych z zakresu edukacji hybrydowej, zachowań kadry zarządzającej oraz modelów biznesowych w przedsiębiorstwach. Wykładowca akademicki w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Agata Karaś - Akademia Handlowa Nauk Stosowanych

Agata Karaś, absolwentka w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunku zarządzanie nowoczesną organizacją. Zainteresowania: relacje z klientami, przedsiębiorstwa monopolistyczne, strategie CSR.

Bibliografia

Bauer, H.H., Grether, M., Leach, M. (2002). Customer relations through the Internet. Journal of Relationship Marketing, 1(2), 39–55.

Bellingkrodt, S., Wallenburg, C.M. (2015). The role of customer relations for innovativeness and customer satisfaction: A comparison of service industries. The International Journal of Logistics Management. 26(2), 254–274.

Burnett, K. (2002). Relacje z kluczowymi klientami. Kraków: OE.

Cheverton, P. (2001). Zarządzanie kluczowymi klientami. Kraków: OE.

Gordon, J.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kampani, N., Jhamb, D. (2020). Analyzing the role of e-crm in managing customer relations: A critical review of the literature. Journal of Critical Review, 7(4), 221–226.

Keillor, B.D. (2007). Marketing in the 21st Century: Company and customer relations. Praeger.

Kolemba, A. (2009). Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej. W: M. Cisek (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Maciejewski, J. (2012). Strategia biznesowa i technologia informatyczna. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Współczesne Problemy Zarządzania, 1, 99–137.

Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mitręga, M. (2008). Marketing relacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Morgan, R.M., Hunt, S.D. (1994). The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 158(3), 20–38.

Otto, J. (2001). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Payne, A., Frow, P. (2005). A strategic framework for customer relationship management. Journal of Marketing, 69(4), 167–176.

Storbacka, K., Lehtinen, R. (2001). Sztuka budowania trwałych relacji z klientami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Subramanian, K.R., Chennai, T.N. (2017). Building customer relations through direct marketing. International Journal of Combined Research and Development, 6(9), 799–810.

Taranko, T. (2014). Refleksje nad wartością marketingu. W: A. Czubata, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Totalizator Sportowy. (2022, 15 lipca). Raport zintegrowany za rok 2020. Wygrywamy razem. Pozyskano z: https://raport.totalizator.pl/

Totalizator Sportowy. (2022, 15 lipca). Misja i wizja Totalizatora Sportowego. Pozyskano z: https://www.totalizator.pl/firma/misja-i-wizja

Totalizator Sportowy. (2022, 15 lipca). Raport Odpowiedzialności Społecznej 2020. Pozyskano z: https://www.totalizator.pl/storage/files/2022/4/20/36234b25-239d-49ce-83a1-ffb78ce76205/Raport-CSR2017-18-prev.pdf

Ward, T., Dagger, T.S. (2007). The complexity of relationship marketing for service customers. Journal of Services Marketing, 21(4), 281–290.

Witkowska, D. (red.). (2004). Statystyka w zarządzaniu. Łódź: Wydawnictwo AND.

Wróblewska, W. (2013). ZarządzaRycnie relacjami z klientami jako źródło sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97, 229–239.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Walaszczyk, L., & Karaś, A. . (2022). Kształtowanie relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstwa monopolistycznego Totalizator Sportowy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 132–146. https://doi.org/10.24917/20833296.182.8