Analiza wskaźnikowa jako narzędzie stosowane do oceny kondycji finansowej spółki

Autor

  • Magdalena Lesiak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.181.3

Słowa kluczowe:

analiza ekonomiczno-finansowa, badanie wskaźnikowe, standing finansowy

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono możliwość wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny kondycji finansowej spółki notowanej na GPW. Celem przeprowadzonych badań jest omówienie praktycznego zastosowania wspomnianej analizy, której dokonano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, a także pełnej sprawozdawczości (bilansu oraz rachunku zysków i strat). Rezultatem badań jest ocena standingu finansowego na przykładzie spółki akcyjnej działającej w sektorze żywności, produkującej wyroby cukiernicze, przede wszystkim na polski rynek, w porównaniu ze średnimi wynikami osiąganymi w branży. Okres badawczy obejmuje 10 lat. Otrzymane wyniki wskazują, że opisywana spółka prowadziła konserwatywną strategię dotyczącą aktywów i pasywów. Jednak w przeciwieństwie do konkurentów odznaczała się agresywną polityką nakierowaną na zwiększenie odbiorców produktów lub usług. Ponadto badana spółka stosowała surową politykę kredytowania odbiorców i miała niski poziom ogólnego zadłużenia. Z tych względów można wnioskować, że spółka koncentrowała swoje działania przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego. Jednocześnie przyjęta strategia umożliwiła jej osiągnięcie lepszych wyników w obszarze rentowności niż pozostałe spółki działające w tym samym sektorze.

Biogram autora

Magdalena Lesiak - Uniwersytet Łódzki


Magdalena Lesiak, mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Korporacji. Ukończyła studia magisterskie w ramach IPS, obecnie jest doktorantką na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zdobyła III miejsce w XI edycji organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Nauk Ekonomicznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie ekonomiczno-finansowej, finansach behawioralnych, etyce w finansach oraz rynku kapitałowym.

Bibliografia

Bień, W. (1991). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Biznes, tom 4: Finanse. (2007). Wydawnictwo Naukowe PWN, seria: Biblioteka Gazety Wyborczej.

Bragg, S.M. (2010). Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Burzykowska, M., Duraj J. (2009). Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Emel, A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R. (2003). A credit scoring approach for the commercial banking sector. Socio-Economic Planning Sciences, 37, 103–123.

Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gospodarowicz, M. (2000). Procedury analizy i oceny banków. Materiały i Studia, 103.

Jaworski, J. (2009). Mierniki rotacji i ich zastosowanie w pomiarze cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa. W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jerzemowska, M. (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Jerzemowska, M. (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kątnik, J. (2011). Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 863.

Klemke-Pitek, M. (2010). Zewnętrzne bazy porównań w ocenie wskaźników finansowych – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 35: Finanse.

Kowalik, M. (2015). Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 35: Finanse.

Majewska, M., Pacuła, W. (2016). Wskaźniki rentowności i ich analiza na przykładzie sektora bankowego. W: E. Śnieżek, F. Czechowski, S. Doroba (red.), Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hitt, M.A., Harrison, J.S., Duane, R. (2001). Mergers & Acquisitions: A Guide to Creating Value for Stakeholders. New York: Oxford.

Michalski, M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Firma perspektywy interesów właścicielskich. Warszawa: WIG-Press.

Padachi, K. (2006). Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms’ Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms. International Review of Business Research Papers, 2(2).

Patterson, R. (2002). Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Portal Forsal.pl. (2022, 20 września). http://finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/finanse/hasla/912250, wskaznik-wyplacalnosci-gotowkowej.html

Sajnóg, A. (2015). Rola zysku całkowitego w ocenie rentowności przedsiębiorstwa. Lublin: Oeconomia.

Sierpińska, M. (1997). Zarządzanie płynnością finansową. Kraków: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Skoczylas, W. (red.). (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Szyszko, L., Szczepański, J. (2003). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego. (2022, 20 września). https://eanaliza.pl/wsk-zadluzenia-dlugoterminowego.php

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Lesiak, M. (2022). Analiza wskaźnikowa jako narzędzie stosowane do oceny kondycji finansowej spółki. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1), 31–40. https://doi.org/10.24917/20833296.181.3