Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy

  • Elżbieta Mitura Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K.K. Baczyńskiego w Lublinie
  • Danuta Jamroz Zespół Szkół Włókienniczych w Lublinie
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, uczeń, rynek pracy

Abstrakt

Zreformowana szkoła winna przygotowywać uczniów do podejmowania trudnych decyzjizwiązanych z planowaniem przyszłej kariery i rozwoju zawodowego oraz do radzeniasobie w zmieniającej się rzeczywistości. Jednym z przedmiotów przygotowujących młodzieżdo aktywnego znalezienia się na rynku pracy jest przedsiębiorczość...

Bibliografia

Błasik A., Młodzież- świat wartości, WAM Kraków 2002.

Griffin. R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN 1999.

Hamer H., Rozwój przez wprowadzanie zmian, Centrum Edukacji Medycznej Warszawa 1999.

Kształcenie zawodowe, rynek pracy, pracodawcy, pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego IBE 2000.

Podstawy marketingu, pod red. Henryka Mruka, Poznań 1999.

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
MituraE., & JamrozD. (2005). Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 277-286. https://doi.org/10.24917/771