Propozycja zajęć warsztatowych dla nauczycieli przy opracowaniu wizji szkoły z wykorzystaniem opinii uczniów

  • Lucyna Wolanowska–Kubiak Tarnowskie Centrum Edukacji, Tarnów
Słowa kluczowe: warsztaty, wizja szkoły

Abstrakt

Aktualnym i koniecznym tematem współczesnych przemian zachodzących w oświacie jest odpowiedź na pytanie jakie zmiany muszą wystąpić w każdej szkole, by dostosować placówkę do wymagań otoczenia. Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie bez analizy własnych zasobów szkoły, to znaczy bazy dydaktycznej, nauczycieli, uczniów, rodziców...

Bibliografia

Banach Cz., Polska szkoła i system edukacji, przemiany i perspektywy, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń, 1995.

Sotomska M., Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, WOM, Tarnów, 1995.

Nakoneczna D., Jakim być, kim być? Czyli o samorządności w szkołach twórczych, Ostoja, Warszawa, 1993.

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
Wolanowska–KubiakL. (2005). Propozycja zajęć warsztatowych dla nauczycieli przy opracowaniu wizji szkoły z wykorzystaniem opinii uczniów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 271-276. https://doi.org/10.24917/770