Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości

  • Maria M. Rachwał Małopolskie Forum Przedsiębiorczości
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: kształcenie, obsługa, klient, podstawy przedsiębiorczości

Abstrakt

Procesy globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską na płaszczyźnie gospodarczej, powodują konieczność sprostania przez polskie przedsiębiorstwa rosnącej presji konkurencyjnej przedsiębiorstw zagranicznych. Na polski rynek wchodzą nowe firmy, a te które dotychczas funkcjonowały na polskim rynku będą kontynuować ekspansję. Istnieje obawa, że polskie przedsiębiorstwa – szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – nie będą w stanie sprostać konkurencji ze strony zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw posiadających duże zasoby kapitałowe, które przeznaczone mogą być na stosowanie cen dumpingowych, intensywne kampanie reklamowe czy, co szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw handlowych, na doskonałą lokalizację punktów sprzedaży i atrakcyjne promocje....

Bibliografia

Drucker P. F., 1998, Praktyka zarządzania, wyd II, Wyd. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Jasiński L. J., 2000, Konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej a ewolucja prowadzonych przez nią polityk [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, T. I., pod red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.

Konkol S., 2004, Obsługa na bitach, „Businessman Magazine", Nr 156,03/2004.

Kotler P., 1999, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.

Larson W. W., 2003, Obsługa klienta, Wydawnictwo K. E. Liber s. c., Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie drugie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2005a, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie trzecie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2005b, Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie trzecie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.26 lutego 2002 r., Warszawa.

Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.

Szczepanik R., 2000, Bądź kolegą, dopieść klienta, „Businessman Magazine", Nr 115, 10/2000.

Śrutowska D., Rachwał T. (red.), 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Multimedialny CD-ROM dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era, Young Digital Poland, Warszawa-Gdańsk.

Zachara M., 2000, Klient wciąż nie nasz pan, „Businessman Magazine", Nr 115, 10/2000.

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
RachwałM. M., & RachwałT. (2005). Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 221-226. https://doi.org/10.24917/763

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>